SEMINÁŘE

Jaké semináře nabízím:

 Změnou v sobě měníme svoje vztahy

lektorka: Awen Monika Alabastrová

Srdečně zvu všechny, kteří budou cítit, že je toto oslovuje, na můj první samostatný workshop. Bude to ochutnávka mé budoucí práce s muži i ženami na dalších jednodenních či víkendových seminářích, z nichž první proběhne ještě teď na jaře. A o čem to bude?
Procítíme svoje tělo, dostaneme se do svého nitra, najdeme tam tu nejhlubší část sama sebe, pročístíme naše tělo od bloků, které jsou nyní připraveny k odchodu ve světelné meditaci, budeme se převibrovávat pomocí šamanského bubnu na vyšší vibrace - vibrace lásky, procítíme naši sexuální energii, kterou budeme rozvádět a která nám pomůže v tvoření našeho budoucího života. Rozhýbeme naše tělo tancem, jemným dotekem se naladíme i na toho druhého - může to být váš partner, ale i druhý člověk na semináři. Uvidíme sami sebe. Půjdeme k vlastní autenticitě, ženy k vlastnímu ženství, muži ke svému mužství. Jen moje přítomnost již začne pracovat s každým z vás, a to na energetické úrovni. Budeme společně sundávat masky, které nosíme v životě, sdílením svého vnitřního emočního nastavení se dostaneme se ke své zranitelnosti. Toto všechno jsou předpoklady k vytvoření zdravého vztahu jak sami k sobě, tak ke svému buď současnému či budoucímu partnerovi. Společně budeme hledat ten správný poměr naší cesty skrze potěšení těla, potěšení duše, ale i prožití bolestných stavů, které jsou podmínkou našeho růstu. Těším se na vás.
Přihlášky: na e-mail mojetlapka@gmail.com
Cena: 490,- Kč - záloha 290,- na účet 2900548986/2010 s uvedením jména a příjmení


Objevování esence ženy - už nepořádám

" Inspirujeme k autentickému životu. " - základní seminář pro ženy

Lektoři: Monika Awen Kubová a Blanka Jasmine Marco


V propojení se svým tělem a srdcem se ponoříme do prožitků, které nás povedou k naší podstatě, do hloubky naší duše. Tam, kde víme, kdo jsme, co chceme, co cítíme, co prožíváme, kde .... Proč tam? Protože každý z nás tušíme, nebo už i víme, že náš život není zcela naplňující. Co skutečně chceme? Co skutečně potřebujeme? Budeme hledat na tyto otázky odpovědi, abychom časem dokázali s láskou komunikovat se svým tělem, naslouchat svému srdci, žít intuitivně. S pomocí tance, šamanských bubnů, meditace, dechu a zvuku, hravě a s lehkostí, se jako lvice proplížíme k naší jedinečné esenci., Někdo ji uvidí, někdo se jí dotkne, někdo se s ní propojí. Otevřeme tím dveře sami k sobě. 
Čas: 9:30 - 18::00 hod, hodinová polední přestávka
Cena: 1 550,- Kč
Počet žen: min. 6 - max 12
Přihlášky: zasílejte na e-mail: zijemeatvorime@gmail.com, zálohu ve výši 500,- Kč zašlete do 7 dnů po přihlášení a v případě pozdního přihlášení obratem na účet (číslo účtu bude zasláno na váš mail) . Po přijetí zálohy máte rezervované místo.

Osm tváří ženy - už nepořádám

aneb cesta k vlastní autenticitě

"Když dovolíme, aby z našeho nitra vytrysklo to dobře schované, to naše.... stane se zázrak. Potkáme se sami se sebou, s naší energií a život se najednou změní. Expanduje..."

- lektoři: Veronika Kostková a Monika Awen Kubová

- místo: Praha, Zen Garden, Holečkova 5


V tomto semináři budou ženy seznámeny s metodou OCTO CODES a začátek cesty k sobě, v následujícím víkendovém semináři budeme pracovat do hloubky s každou ženou a dojde i na fashion poradenství a práci s barvami, s klíčováním, tento druhý workshop bude intenzivnější na úrovni srdce a těla, hlubší napojení na tělo, práce s pánví i se svou životní silou (sexuální energií) - vše je propojeno se vším.
Po úvodním seznámení se a naladění na sebe nás čeká tanec, spojíme se se svým tělem, zavnímáme samy sebe, své srdce, svoje nitro. projdeme cestou sami k sobě, ke své podstatě. Budeme se koupat v krásné silné energii, kterou budeme ještě zesilovat prostřednictvím meditace, šamanského bubnu a různých cvičení. Budeme společně hledat naše skryté poklady. To nejcennější co máme.
V životě hrajeme spoustu rolí, někdy i samy před sebou. Ale kdo jste a jak to opravdu máte vy? Říkáte a děláte to co cítíte, jednáte v souladu s Vaším srdcem? Žijete své sny nebo sny těch druhých? Metoda osmi stylových kódů - OCTO CODES je unikátní holistická metoda vedoucí ke skutečnému přijetí své podstaty a svého základního nastavení a tím léčivému respektu k sobě i ostatním. Díky pochopení jednotlivých stylových typů porozumíte svým rodičům, partnerovi, dětem i kolegyním v práci. Je nás 8 základních naprosto rozdílných typů kde každý z nich má jiné životní priority, jiné sny, jiný pohled na svět ale přesto jsme každý unikát - díky bonusům z rodiny. Pojďte s námi objevit ten svůj jedinečný odstín, osvobodit se od naučených rolí, dovolit si být naplno sama sebou, nádherná a spokojená ve své autentičnosti a s radostí žít svůj talent a potenciál.Min. počet žen: 6
Začátek semináře: 9:30 hod
Konec semináře: 18:00 hod (hodinová přestávka na oběd)
Cena: 1550,- Kč, v ceně drobné občerstvení, záloha 500,- Kč

- min. 6 žen 


 Firewalking pro rodiče s dětmi - už nepořádám

"Společnými zážitky jdeme za vizí celé rodiny." pro rodiče s dětmi od cca 4 roků

Lektoři: Ivo Janeček a Monika Awen Kubová


Energie potěšení - už nepořádám

"Ovládnutím sexuální energie, tedy životní síly, získává náš život nový rozměr."

Lektoři: Ivo Janeček  a Monika Awen Kubová