O lásce - když se takhle v noci probudím

18.12.2018


Ležím,

je noc, ale moje bytost celá je najednou probuzená.

vesmír se dívá,

kdo jsem?

kde jsem?

Proč?

cítím zájem tisíců hvězd,

cítím živost tisíců míst v mém těle.

každá buňka je hvězda.

a ta žije.

má svoje plány, svoje radosti, svoje smutky.

svou touhu po lásce.

kterou už žijí, tady a teď.

láska je otevření se

láska je nadšení,

láska je přitáhnutí se,

láska je vášeň pro život,

láska je moudrost věků a věků,

co ani nikdo nedohlédne.

Láska jsou setkávání,

setkávání dvou duší,

některá kraťučká, jen letmá, jen pohledy do očí,

jiná jsou delší, možná už si všimnem víc,

povídání, obejmutí, pohlazení,

jiná nás po delší dobu provází,

ale jsou stále proměniivá, nekonečná, plynoucí, krásná.

Láska je otevření se,

láska je tady a teď,

láska není navždy,

láska není omezená,

láska je široká a proměnlivá,

Láska k životu, láska ke květině, láska k ....

je mnoho podob lásky a mezi nimi láska k muži.

Co mohu mu dát?

Svůj život? svoji touhu, svoji otevřenost,

svoji smyslnost, své tělo....

A ano, muži dávám pocit přijetí, něhy, bezpečí,

celá se mu dávám, celý svůj život mu dávám,

když cítím, že je to ON...

Chci HO podporovat v jeho snech, v jeho cílech,

v jeho touhách,

chci ho jemně držet v jeho nejistotách,¨

obejmout ho, když cítí strach,

chci ho líbat, aby cítil moji něhu,¨

chci mu dát sebe, aby našel sám sebe.

Láska je život.

A já lásce děkuji.

celým svým srdcem, celou svou duší,

Děkuji.