Štědrý den (je to láska...)

24.12.2018

Štědrý den -je to láska


Je štědrý den,

den sváteční

den všední??

den neobyčejný - ano...

moje srdce je najednou

tak veliké, že do něj se dá

celý svět skrýt.

Obejmout.

Dokáže se dotknout

všech a všeho.

Najednou

Jen tak

Láskou se dotknout

všech bytostí,

lásku dát tomu

kdo po ní touží.

Je ráno,

za oknem plují šedé mraky

sem tam přeletí hejno ptáků.

Je ticho,

a já toto vše cítím

cítím i obrovskou lehkost,

jakoby těžkosti a útrapy

které byly součástí mého života

najednou byly pryč.

Celá má duše,

ano, celá, celičká,

touží lásku dát.

Všem, celému světu.

Lidem, zvířatům, stromům

i květinám.

I muži. Tomu jednomu,

který ji dává zase mně.

Jsme spolu pár.

Propojený, celistvý,živý,

a přitom měnící se,

tak jak život plyne.

Toužím lásku dát muži,

který mě obejme,

který mě pevně drží,

který je zde pro mě.

Který mě miluje takovou,

jaká jsem.

A já se mu celá odevzdám,

dovolím mu být takový,

jaký je,

se všemi zraněními, se

všemi bolavými ránami na duši.

Celého ho obejmu, svou lásku mu dám,

celým svým tělem k němu přilnu.

Naše duši se propojují,

jsme už jen jedna bytost,

nádherná, zářící,

jsme láska.

Doteky, které si dáváme,

nás živí, nám dávají vše,

co potřebujeme.

Neexistuje nic, co bychom nezvládli

Neexistuje nic, co by nás ohrozilo.

Jsme jen my dva.

Věčný koloběh energie

mezi námi.

Cítím tu vibraci, cítím to chvění,

děkuji za to, že jsi.

I když tě ještě nevidím.....MUŽI.