PŘEDNÁŠKY, BESEDY

Momentálně připravuji témata přednášek a besed určených pro mateřská centra, domovy důchodců a další společenství lidí